Libri “Muratorët e Lirë”

Nëse doni të dini më shumë për muratorët e lirë, atëherë ju rekomandojmë… Libri e sqaron konceptet bazike muratorike, historikun e vëllazërisë dhe qëndrimet ndaj qështjeve të ndryshme. Rekomandohet nga vëllazëria për të gjithë ata që hulumtojnë më shumë për të.

Falenderim

ëKy libër shprëndahet falas për kërkuesit dhe hulumtuesit, prandaj ne duam të falenderojmë autorin, përkthyesit dhe gjithë ata që kanë dhënë kontribut që lexuesi ta ketë në dorë një libër të tillë.