Muratorët Shqiptar

Mid’hat Frashëri

Mit’hat Frashëri është një figurë e ndritur e historisë së Shqipërisë. Ai ka qenë një vëlla murator i Lozhës së Madhe të Orientit.