Çfarë është një Murator?

Nëse flisni anglisht, është ndërtuar një shërbim në YouTube nga një vëlla i cili jeton në Mississippi të Shteteve të Bashkuara, me dy qëllime kryesore a) të njoftoj hulumtuesit dhe kërkuesit mbi vëllazërinë, si dhe b) të edukoj vëllezërit më shumë në njohuritë muratorike.

Ky shërbim ka disa lista me video trajnime të cilat janë listuar më poshtë: